Lapis Vein

Lapis vein shown with The Explorer's Club flag
Lapis Vein