Eskazer

The trails to Panjsher, Farkhar, Pakistan Zebak, and Sar-e-Sang meet at Eskazer.
Eskazer